ระเบียบการแต่งกาย

 ระเบียบการแต่งกาย

การแต่งกายของศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๑
๑. เสื้อ ตัดเย็บด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปกแหลม มีกระเป๋าติดทางด้านซ้าย แขนสั้น หรือแขนยาว
๒. เนคไท ทำด้วยผ้าเกลี้ยง สีเขียว
๓. เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
๔. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ายีนส์
๕. ถุงเท้า สีดำ สีกรมท่า หรือสีน้ำเงิน ไม่มีลวดลาย
๖. รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย

การแต่งกายของศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๑
๑. เสื้อ ตัดเย็บด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปลายแหลม ติดกระดุมทำด้วยโลหะดุนนูน เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มทำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
๒. เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
๓. กระโปรงจีบรอบ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า
๔. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

การแต่งกายของนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๒-๕
๑. เสื้อ ตัดเย็บด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปกแหลม มีกระเป๋าติดทางด้านซ้าย แขนสั้น หรือแขนยาว
๒. เนคไท ทำด้วยผ้าเกลี้ยง สีเขียว
๓. เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
๔. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ายีนส์
๕. ถุงเท้า สีดำ สีกรมท่า หรือสีน้ำเงิน ไม่มีลวดลาย
๖. รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย

 การแต่งกายของศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๒-๕


๑. เสื้อ ตัดเย็บด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปลายแหลม ติดกระดุมทำด้วยโลหะดุนนูน เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มทำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
๒. เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
๓. กระโปรงใช้เป็นกระโปรงเข้ารูปได้ ใช้ผ้าธรรมดาไม่มีลวดลาย สีดำ/กรมท่า ความยาวไม่สั้นเหนือหัวเข่าและยาวคลุมเข่าไม่เกิน ๓ นิ้ว๔. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย

 

 

เสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสาน

       สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดทำเสื้อประจำสาขาวิชา ในนาม “เสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสาน” โดยได้ยกเลิกเสื้อปฏิบัติการเดิมแล้วให้ใช้เสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสานแทนประจำทุกวันอังคารในแต่ละสัปดาห์ที่ทำการเรียนการสอน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจในสาขาวิชาภาษาไทย อีกทั้งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสาขาวิชาอีกด้วย
**หมายเหตุ
๑. เสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสานจะได้ใส่ตอนปี ๒ ขึ้นไป
๒. กำหนดใส่ทุกวันอังคาร หรือโอกาสสำคัญ เช่น ประเมินหลักสูตร, ทำบุญ, กิจกรรมของสาขา เป็นต้น

การแต่งกายของนักศึกษาหญิง
๑. เสื้อ แต่งกายด้วยเสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสาน
๒. กระโปรงใช้เป็นกระโปรงเข้ารูปได้ ใช้ผ้าธรรมดาไม่มีลวดลาย สีดำ/กรมท่า ความยาวไม่สั้นเหนือหัวเข่าและยาวคลุมเข่าไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่ต้องใส่เข็มขัด
๓. ทรงผมรวบตึง ติดตาข่ายติดผม (เนทติดผม) สีดำไม่มีลวดลาย
๔. รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ไม่มีลวดลาย

 

 

 

 การแต่งกายของนักศึกษาชาย
๑. เสื้อ แต่งกายด้วยเสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสาน
๒. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ายีนส์
๓. ถุงเท้า สีดำ สีกรมท่า หรือสีน้ำเงิน ไม่มีลวดลาย
๔. รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย