เพลงประจำสาขา

เพลง กล้วยไม้เอกไทย

เราเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่เอกไทย

รวมหัวใจผูกพัน
กลั่นเป็นความรักสมัครสมาน
ดวงมาลย์ แห่งการพัฒนา

*หนึ่งชีวิต ขอ อุทิศ แด่การศึกษา
เป็นกล้วยไม้ที่ช่วยนำพา
การศึกษา เจริญก้าวไกล

**แดดลมฝน ขอ สู้ทนไม่เคยหวั่นไหว
จะเบ่งบาน รอแสง ตะวัน วันใหม่
งามเฉิดฉาย กล้วยไม้เอกไทย

(ซ้ำ * **)

เพลง กล้วยไม้เอกไทย ร้องคู่ ชายหญิง

 

เพลง กล้วยไม้เอกไทย ร้องเดี่ยว ชาย

เพลง กล้วยไม้เอกไทย ร้องเดี่ยว หญิง

เพลง กล้วยไม้เอกไทย ดนตรี Key C majo

 

วิดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาภาษาไทย

วีดิทัศน์เเนะนำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร