ภาพกิจกรรม “Back to school ย้อนเวลาหาปัจฉิม”

เผยเเพร่เมื่อ 181 เข้าชม

กิจกรรม “Back to school ย้อนเวลาหาปัจฉิม” จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจามจุรี ๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร