ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การทำศพในอุษาคเนย์และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน”

เผยเเพร่เมื่อ 166 เข้าชม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การทำศพในอุษาคเนย์และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน” โดยคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ) และ ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ณ ห้อง ๑๙๒๑๒ อาคาร ๑๙ ชั้น ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒