ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จินดา ลาโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

เผยเเพร่เมื่อ 129 เข้าชม

ชุมนุมวรรณศิลป์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จินดา ลาโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”