ภาพกิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์ในวาระงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

เผยเเพร่เมื่อ 105 เข้าชม

ประเพณีอันงดงามที่สาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ทำกันมาทุกปี นั่นคือ การรดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในวาระงานสงกรานต์ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้ ได้จัดขึ้นในพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณอาคาร ๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร