ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง (Walk Rally) ในโครงการสานฮักสามัคคีน้องพี่ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เผยเเพร่เมื่อ 76 เข้าชม