ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย “การจัดนิทรรศการผลงานการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน” โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เผยเเพร่เมื่อ 35 เข้าชม