ภาพการแสดงละครพากย์ เรื่อง ขูลู-นางอั้ว “ฮักนอกสายแนน” ในงานแถลงข่าวมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

เผยเเพร่เมื่อ 62 เข้าชม

ในวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ละครพากย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เรื่อง ขูลู-นางอั้ว “ฮักนอกสายแนน”
ได้เข้าร่วมแสดงในงานแถลงข่าวมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน
ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

สามารถรับชมได้ใน https://www.facebook.com/snruthailand/videos/473287016714882/