หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จินดา ลาโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

ภาพงานสัมมนา “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย” ครั้งที่ ๔

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย” ครั้งที่ ๔

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การทำศพในอุษาคเนย์และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน”

ภาพกิจกรรม “Back to school ย้อนเวลาหาปัจฉิม”

ภาพการแสดงละครพากย์ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “กลฮักกาดำ”

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ภาพกิจกรรมโครงการสรรสร้างครูภาษาไทย สร้างสรรค์ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ ๒๑

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยขอเชิญชมการแสดงละครพากย์ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “กลฮักกาดำ”

ภาพกิจกรรมโครงการรับขวัญลูวรรณศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑